سفارش تبلیغ
صبا
 
سه شنبه 87 مهر 16 , ساعت 3:33 عصر

پرانیک هلینک (شفای پرانیک ) چیست ؟

شفای پرانیک یک دانش و هنر دیرینه شفایابی است که "پرانا" یا "کی " یا "انرژی حیاتی " را برای شفای تمام بدن فیزیکی بکار میگیرد . همچنین بکارگیری " کی " وماده " بیو پلاسمیک " بدن بیمار را نیز شامل می شود . به آن  "چی کنگ " درمانی ( درمان با کی ) ، شفای روانی ، شفای حیاتی ، درمان لمسی ، تماس دستها، درمان مغناطیسی، شفای با ایمان ، شفای کاریسماتیک (کاریسما : جذبه فردی) نیزگفته می شود.  

    آیاتاکنون باافرادی برخورد داشته ایدکه صحبت با آنها درشما احساس خستگی ، خواب آلودگی ، وحتی افسردگی ایجادکند ؟ از دیگر سو ، گاهی افرادی را ملاقات می کنید که پس از تعامل با آنها احساس خوشی و شادمانی کنید. اینها نمونه هایی هستند از جابجایی انرژی از سطح بالا تر به سطح پایین تر. شفای پرانیک براساس همین اصل بنانهاده شده است . که دربرگیرنده جابجایی توان زندگی یا انرژی حیاتی برای شفای بدن می باشد.

  درمان پرانیک براین سیاق پایه گذاری شده است که اگر درمانگر پرانیک ، دستورات آموخته شده در دوره را دنبال کند، نتایج از پیش تعیین شده را درپی خواهد داشت . شخص نیازی به صرف زمان معینی برای اجرای شفای ماورایی ندارد. نه به توانایی شفا بخشی مادرزادی ویژه نیازی هست نه به روشن بینی برای درمان .

 شفای پرانیک بردواصل پایه گذاری شده است :

اصل بازیابی خویشتن و اصل پرانا یا انرژی حیاتی

 اصل بازیابی خویشتن :

اساسا بدن ، دریک شرایط معینی قابلیت درمان خودرا دارد اگرشخصی دچار جراحت یا سوختگی شده باشد، بدن درطی چند روز تایک هفته خود را درمان و بازیابی می نماید ، به بیان دیگر حتی اگر شما در زخم یا سوختگی آنتی بیوتیک هم بکار نبرید، بدن خود آن را ترمیم خواهدکرد ؛ و اینچنین است روبرویی با عفونتهای ویروسی ، حتی اگر فرد در اثر عفونتهای ویروسی به سرفه یا سرماخوردگی مبتلا شود، عموما بدن درطی یک یادو هفته بدون درمان خودراباز خواهدیافت .

اصل انرژی حیاتی

بدن برای ادامه وجود و زندگی ، به پرانا (چی یا انرژی حیاتی )نیازمنداست . روند شفا (درمان ) می تواند با افزایش انرژی حیاتی بر بخشهای تحت تاثیر واقع شده ، یا بر کل بدن ، تسریع یابد . روشنایی می تواند برفرایند شیمیایی تاثیرگذار باشد واین اساس عکاسی می باشد. الکتریسیته نیز هنگامی که ازیک رسانای الکتریکی می گذرد یک فرایند شیمیایی را سبب می گردد و این همان قاعده برق-کافت می باشد  به همین نحو، انرژی پرانیک نیز میتواند واکنشهای شیمیایی بدن را شتاب بخشد.سرعت روند درمان ، هنگامی که انرژی پرانیک به عضو تحت درمان میرسد ، بطور اصولی وکامل ، یادرطی چند نوبت افزایش می یابد. 

 

 

استاد چاو کوک سوی، کاشف پرانیک هلینگ مدرناستاد چوا کوک سوی ، کاشف پرانیک هلینگ پیشرفته

لیست کل یادداشت های این وبلاگ